Montáž

Montáž je provedena během jednoho dne.

Nejprve je vyhlouben výkop po okraji trampolíny. Do výkopu je následně uložena trampolína a výkop s instalovanou trampolínou je opět zasypán. Po instalaci je trampolína ihned funkční. Pozor - trampolína je montována do přirozeného terénu a tvar trampolíny kopíruje tvar hrany výkopu. Rovnost hrany tedy závisí na daném terénu a skladbě zeminy!

Je nutné mít potvrzení od příslušných úřadů. Každou trampolínu je nutné připojit přes proudový chránič a přes samostatný jistič. Vlastní přípojku elektro k ventilátoru si zajišťuje zákazník.