Vzduchová trampolína typ B


Jedná se o druhou nejmenší vzduchovou trampolínu v naší nabídce.

Typ B je určen zejména do škol, mateřských škol, ale také pro soukromé realizace. S výhodou jí lze použít také v kombinaci s vštší trampolínou a umožnit tak oddělení nejmenších uživatelů od větších dětí a dospělých.

Pozor trampolína je montována do přirozeného terénu a tvar trampolíny kopíruje tvar hrany výkopu. Rovnost hrany tedy závisí na daném terénu a skladbě zeminy.

Technická specifikace

Podmínky montáže

Místo montáže trampolíny musí být rovné. Maximální svažitost terénu je 5%.

V místě instalace se nesmějí nacházet žádné sítě. Je nutné mít potvrzení od příslušných úřadů.

Povrch musí být zbaven všech ostrých kamenů a věcí, které by mohly poškodit plachtu trampolíny.

Montáž je provedena běhěm jednoho dne. Nejprve je vyhlouben výkop. Do výkopu je následně umístěna nosná konstrukce trampolíny a výkop je opět zasypán. Po instalaci je trampolína ihned funkční.

1) Okolo trampolíny se nachází dopadová plocha ( na nákresu znázorněná šedou barvou). Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být dle ČSN 14960 nejméně 1,2 m.

2) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177. (doporučujeme praný písek, oblázky 2-8 mm, louka atp.)

3) Po obvodu trampolíny musí být udržována volná plocha bez překážek (označena rámečkem), které by mohly způsobit poranění, nejméně do vzdálenosti 1,8 m.